Test succesvolle groeier

Hoeveel nadruk legt u op rendement bij het maken van een groeiplan?

Melkveehouders die een succesvol groeitraject achter de rug hebben, hebben gemeenschappelijke kenmerken. Dat constateert Wageningen UR Livestock Research op basis van onderzoek naar het rendement op investeringen. Met name de karaktereigenschappen van de ondernemer blijken van doorslaggevende betekenis voor het economische rendement. Met de zelftest weet u in welke mate u over de karaktereigenschappen van een echte economische groeier beschikt.

Test het nu zelf met het Excelbestand Test succesvolle groeier >>