Onderzoekproject “Groeien in rendement”

In Nederland wordt door melkveehouders volop geïnvesteerd in bedrijfsuitbreiding, met name in nieuwe stallen, extra melkquotum, grond en automatisering. Binnen het onderzoekproject “Groeien in rendement” wordt onderzocht wat in de afgelopen 10 jaren de gevolgen daarvan waren en hoe in de toekomst meer aandacht besteed zou kunnen worden aan het rendement van investeringen. Allereerst is onderzocht hoe sterk bedrijven in Nederland en de EU gegroeid zijn. Daarna is gekeken naar de gevolgen van groei voor inkomen, kasstroom en kritieke opbrengstprijs van melk. Ook daarbij zijn de resultaten van Nederlandse melkveehouders vergeleken met die van hun collega’s uit de EU. Vervolgens zijn de resultaten van groepen succesvolle en minder succesvolle uitbreiders met elkaar vergeleken. Daarbij is succes beoordeeld op grond van economische maatstaven. Bij die vergelijking van de twee groepen is niet alleen gekeken naar verschillen in economisch resultaat van groei, maar ook naar persoonskenmerken, opvattingen en keuzes van melkveehouders in de beide groepen. De laatste stap in het onderzoek is gericht op het aanreiken van hulpmiddelen om in de planfase meer inzicht te geven in het verwachte rendement van hulpmiddelen. Het project wordt gefinancierd door het Productschap Zuivel (PZ) en begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers van Commissie Melkveehouderij van PZ, European Dairy Farmers – afdeling Nederland, Rabobank Nederland en Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB).

In de maanden september en oktober 2012 zullen drie onderzoekrapporten met resultaten uitgebracht worden. Daarnaast worden ook enkele hulpmiddelen ontwikkeld voor gebruik door melkveehouders en hun adviseurs. Die hulpmiddelen zijn bedoeld om te ondersteunen bij het opstellen van uitbreidingsplannen waarin het rendement van het plannen meer aandacht krijgt.

Meer informatie over het project en de resultaten ervan vindt u op de website van het project Groeien in rendement.
Bekijk het eerste onderzoekrapport “Gevolgen van groei van financiële resultaten op melkveebedrijven in Nederland en EU” in PDF-formaat.

Bekijk het tweede onderzoekrapport “Focus op economie en arbeidsefficiëntie” over de verschillen tussen meer en minder succesvolle groeiers in PDF-formaat.